Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Příprava vize a problémových okruhů dne 11.9.2014 v Přešticích

Příprava vize a problémových okruhů dne 11.9.2014 v Přešticích

Příprava vize a problémových okruhů dne 11.9.2014 v Přešticích

Příprava vize a problémových okruhů dne 11.9.2014 v Přešticích

Příprava vize a problémových okruhů dne 11.9.2014 v Přešticích

Příprava vize a problémových okruhů dne 11.9.2014 v Přešticích

Příprava vize a problémových okruhů dne 11.9.2014 v Přešticích

Příprava vize a problémových okruhů dne 11.9.2014 v Přešticích

Volitelné téma - životní prostředí -  po těžbě nerostných surovin zůstává v krajině řada stop. V poddolovaných územích může docházet k propadům půdy nebo třeba k vyvěrání vody. Tato území je třeba sledovat, aby se zabránilo úrazům a škodám na majetku a životním prostředí.

Volitelné téma - životní prostředí - po těžbě nerostných surovin zůstává v krajině řada stop. V poddolovaných územích může docházet k propadům půdy nebo třeba k vyvěrání vody. Tato území je třeba sledovat, aby se zabránilo úrazům a škodám na majetku a životním prostředí.

Volitelné téma - životní prostředí - studánky v lese jsou nejen vítaným zpestřením našich procházek, ale především jsou zdrojem vody pro živočichy i rostliny v okolí. Často bývají osídlené mloky a dalšími obojživelníky. Spadané listí by je mohlo postupně zaplnit. Proto se tradičně studánky na jaře čistily při slavnosti otvírání studánek.

Volitelné téma - životní prostředí - studánky v lese jsou nejen vítaným zpestřením našich procházek, ale především jsou zdrojem vody pro živočichy i rostliny v okolí. Často bývají osídlené mloky a dalšími obojživelníky. Spadané listí by je mohlo postupně zaplnit. Proto se tradičně studánky na jaře čistily při slavnosti otvírání studánek.

Volitelné téma - životní prostředí - staré stromy na návsích a u kapliček jsou typickým prvkem českých vesnic. Čas od času je potřeba odborně posoudit jejich stav a zajistit péči, např. prořezání koruny nebo zpevnění. Někdy nezbývá než je pokácet, pokud by byly příliš nebezpečné, to by však měla být až poslední možnost. na choroby stromu nás mohou upozornit i kmenové výmladky.

Volitelné téma - životní prostředí - staré stromy na návsích a u kapliček jsou typickým prvkem českých vesnic. Čas od času je potřeba odborně posoudit jejich stav a zajistit péči, např. prořezání koruny nebo zpevnění. Někdy nezbývá než je pokácet, pokud by byly příliš nebezpečné, to by však měla být až poslední možnost. na choroby stromu nás mohou upozornit i kmenové výmladky.

Volitelné téma - životní prostředí - masivní pěstování kukuřice, která se spotřebovává zejména v bioplynových stanicích, nejen mění tvář naší krajiny, ale zejména významně zvyšuje půdní erozi. Půda se z polí osázených kukuřicí snadno splavuje a pole se tak postupně ochuzuje. Půda se pak ukládá ve vodních tocích a rybnících a může zhoršovat průběh povodní. Častým jevem jsou záplavy z kukuřičných polí při přívalových deštích.

Volitelné téma - životní prostředí - masivní pěstování kukuřice, která se spotřebovává zejména v bioplynových stanicích, nejen mění tvář naší krajiny, ale zejména významně zvyšuje půdní erozi. Půda se z polí osázených kukuřicí snadno splavuje a pole se tak postupně ochuzuje. Půda se pak ukládá ve vodních tocích a rybnících a může zhoršovat průběh povodní. Častým jevem jsou záplavy z kukuřičných polí při přívalových deštích.

Jednání k akčnímu plánu a tématu adm. podpory malých obcí, Příchovice 16.7.2015

Jednání k akčnímu plánu a tématu adm. podpory malých obcí, Příchovice 16.7.2015

Jednání k akčnímu plánu a tématu adm. podpory malých obcí, Příchovice 16.7.2015

Jednání k akčnímu plánu a tématu adm. podpory malých obcí, Příchovice 16.7.2015

Jednání k akčnímu plánu a tématu adm. podpory malých obcí, Příchovice 16.7.2015

Jednání k akčnímu plánu a tématu adm. podpory malých obcí, Příchovice 16.7.2015

Jednání k akčnímu plánu a tématu adm. podpory malých obcí, Příchovice 16.7.2015

Jednání k akčnímu plánu a tématu adm. podpory malých obcí, Příchovice 16.7.2015


Stránka