Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

V roce 2013 byla podána žádost v rámci “Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2013“ na projekt „ PROPOJENÍ CYKLOTRAS MR PŘEŠTICKO“ Žádost řešila pokrytí nákladů na zhotovení panelů pro mapy, mobiliáře, vyznačení nových cyklotras. Celková výše projektu byla 422 500 Kč a požadovaná dotace 338 000 Kč. Dotace byla udělena ve výši 200 000 Kč na projektovou dokumentaci, mobiliář a cykloznačky.

V roce 2013 došlo k osazení cykloznaček u dvou nových cyklotras 2292 Únětice – Dolce a 2291 Plevňov-Dolce-Horšice. V roce 2014 byl osazen mobiliář na naučné stezce Čertovo břemeno, u sv. Anny nad Řenčemi a v Dolcích.

Celkové výdaje projektu činily 124 388 Kč, dotace 99 508 Kč. Nevyčerpaná dotace ve výši 100 492 Kč byla vrácena, nebylo možno využít na mapy.

fotogalerie-1/dotace-podpora-rozvoje-cykloturistiky-a-cyklisticke-dopravy-v-plzenskem-kraji-v-roce-2013-propojeni-cyklotras-mr-presticko/

 

i