Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

PRAVIDLA
JUMP  
Program na podporu aktivit mladých
Cílem programu je podporovat projekty, které si sama mládež navrhne
Chceme podpořit vaše nápady, vaši chuť udělat pro sebe, své vrstevníky i široké okolí něco zajímavého, smysluplného… Vaše projekty by měly mít pozitivní dopad na okolí, mohou pomáhat k nalezení řešení místních problémů, podpořit rozvoj kultury a volnočasových aktivit, být vodítkem pro ostatní, jak užívat života …. Vaší fantazii se prostě meze nekladou J   
Koho by měl program zajímat:
 • skupiny mladých (od 15 – 30 let )
 • mladé aktivní lidi s hlavou plnou nápadů, chutí je realizovat a ochotných udělat něco nejen pro sebe ale i své okolí
 • mladé lidi, kteří žijí na území MAS Aktivios a zde také budou svůj projekt realizovat
Proč by vás měl program zajímat:
 • pomůžeme  vám uvést váš nápad v realitu,
 • finančně podpoříme jeho realizaci 
 • finančně podpoříme jak organizovanou tak neorganizovanou mládež
Na co by měly být vaše projekty zaměřeny:
 • svůj projekt si navrhujete a realizujete sami, záleží tedy především na vaší fantazii
 • projekty mohou být zaměřené na oblast  kulturní, společenskou, historickou, sportovní, vzdělávací, ekologickou, na práci s dětmi a mládeží, pomoci spoluobyvatelům a podobně
 • nebudou podpořeny projekty podnikatelské a komerční
 • projekty by měly být postaveny na základních „leaderovských“ principech – tzn. spolupráce a partnerství (ve Vašem projektu by spolupráce neměla chybět a neměla by být pouze formální. Např. budete partička nadšených šikovných kluků, co zvládají všechny ty kaskadérské kousky cyklo bike. Můžete to v rámci projektu naučit i pár dalších kluků a pak na letních slavnostech pořádaných obcí udělat super show pro všechny a ještě to nafotit), přínos nového (nová aktivita, originalita, zajímavá akce…)
 
Další podmínky
 
 • žadatel: skupina (tzn. 3 a více) mladých do 30 let a současně v každém projektovém týmu musí být minimálně jedna osoba starší 18 let
 • předpokládaná výše grantu pro rok 2010 je max. 15 000 Kč
 • podporovány budou pouze neinvestiční, tzv. „měkké projekty“ (např. uspořádání zajímavých akcí, …)
 • v rámci projektu je možno pořídit vybavení nutné k realizaci projektu, max. do výše 20% nákladů
 • projekt musí být alespoň zčásti realizován na území MAS OS Aktivios
 • ukončení realizace projektu do konce roku 2011
 • povinnou součástí je propagace MAS OS Aktivios a partnerů
 
Příjem žádostí o grant:
·         Žádosti o grant (vyplněný formulář) doručte osobně nebo poštou do kanceláře OS Aktivios, Nezdice 46 (budova OÚ, 1. patro) , 334 01 Přeštice nebo pošlete e-mailem na info@mas-aktivios.cz    do 1. dubna 2011 !
Postup hodnocení žádostí:
 • Hodnocení projektů provede 5členná výběrová komise  na základě hodnotících kritérií.
 • Vybrané týmy  osobně představí svůj projekt (stručně, délka max. 10 min.). Datum prezentace bude upřesněn (předpokládá se 1. polovina měsíce dubna)
 • Poté výběrová komise MAS učiní konečný výběr projektů určených k finanční podpoře.
 •  Na dotaci není právní nárok.
Doporučujeme konzultace k připravovaným projektům.
 
Kontakt a konzultace:
Sekretariát místní akční skupiny OS Aktivios, Nezdice 46, 334 01 Přeštice
e-mail: info@mas-aktivios.cz                web: www.mas-aktivios.cz
tel: 376 382 312
Ing. Hana Bouchnerová: 724 526 008
Mgr. Martina Hanzlíková: 725 883 296
Lenka Šrámková: 724 526 562