Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

   
 
 
 

Stránka

MR Přešticko získal dotaci z PSOV


 

MR Přešticko získal dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje části B na nákup vybavení pro zásahové jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši 250 tis. Kč. Představenstvo a dozorčí rada dne 22. 3. 2011 rozhodli přerozdělit tuto částku Představenstvo a dozorčí rada dne 22. 3. 2011 rozhodla tuto dotaci přerozdělit 1/11 každé obci. Podíl dotace každé obci je 22 727.- Kč.

plzeňský deník

 

 


23. 3. 2011

Pozvánka na VH MR Přešticko- změna zahájení


 

Změna zahájení VH:

Valná hromada Mikroregionu Přešticko  se koná  dne 8. března 2011 od 14,30 hod v cukrárně V Háječku ( u Baxů).

 


1. 3. 2011

Pozvánka na VH MR Přešticko


Vážené paní starostky a páni starostové,
dovoluji si Vás pozvat na Valnou hromadu Mikroregionu Přešticko dne 8. března 2011 od 14 hod v cukrárně V Háječku ( u Baxů).
Děkuji a těším se
Miloslava Loudová předsedkyně DSO MR Přešticko

22. 2. 2011

Vyhlášen JUMP 2011


Místní akční skupina AKTIVIOS ve spolupráci s partnery mikroregiony Přešticko, Radyně a Úslava vyhllásila 2. ročník JUMPu nebo-li Programu pro mládež.
 
Kontakt a konzultace:
Sekretariát místní akční skupiny OS Aktivios, Nezdice 46, 334 01 Přeštice
 web: www.mas-aktivios.cz
tel: 376 382 312 
Ing. Hana Bouchnerová: 724 526 008
Mgr. Martina Hanzlíková: 725 883 296 
Lenka Šrámková: 724 526 562 

15. 2. 2011

Město Přeštice postavilo za spolufinancování EU park a hřiště


  l

   
Město Přeštice postavilo za spolufinancování EU park a hřiště
 
Na severním předměstí Přeštic v lokalitě Na Chmelnicích je postaveno mezi panelovými domy sídliště Palackého a rodinnými domky za Penny marketem vedle parku s in-line dráhou a dětským hřištěm s herními prvky sportovní hřiště s umělým povrchem, které slouží k míčovým hrám. Město Přeštice dobudovalo park i sportovní hřiště v roce 2010 v průběhu druhé etapy budování projektu „Rozvoj volnočasových aktivit na sídlišti Chmelnice
v Přešticích“, který město buduje za spolufinancování evropskou unií. 
Město Přeštice obdrželo za stavbu parku a sportovního hřiště v ceně 8.249.064,20 Kč dne 13.4.2010 částku 3.249.480,31 Kč dotace za ukončenou 1.etapu a nyní má zažádáno o platbu dotace za ukončenou 2.etapu akce v částce 4.242.285,87 Kč.

3. 2. 2011

MR Přešticko vydal z vítězných fotografií fotosoutěže „Přešticko ve fotografii“ kapesní kalendáříky.


 
 MR Přešticko vydal z vítězných fotografií fotosoutěže „Přešticko ve fotografii“ kapesní kalendáříky.

30. 11. 2010

Výsadba nové zeleně v Přešticích v parku na Severním předměstí


baner

Výsadba nové zeleně v Přešticích v parku na Severním předměstí
 
 
S výstavbou nového parku na Severním předměstí souvisí i výsadba nové zeleně. Město Přeštice žádalo Ministerstvo životního prostředí o dotaci, která mu byla přidělena 10. 8. 2009 rozhodnutím o poskytnutí dotace vedené pod označením CZ.1.02/6.5.00/08.00701 Realizace parku Chmelnice v Přešticích -Severní předměstí. Jedná se o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6 : Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.5: Podpora regenerace urbanizované krajiny.
V rámci tohoto programu bude nově založena zeleň na celkové rozloze 0,62 ha, v rámci které bude vysazeno 1 716 ks dřevin.
Celkové způsobilé výdaje byly uznány ve výši 680 934,-Kč, nezpůsobilé ve výši 44 703,-Kč. Z celkových nákladů je hrazeno 578 793,-Kč z dotace ERDF, ze Státního fondu životního prostředí ČR 34 046,70 Kč a z prostředků Města Přeštice hrazena částka 68 093,40 Kč.
Výsadba zeleně bude započata zasetím travních ploch v polovině září a bude pokračovat v říjnu výsadbou keřových skupin a na závěr ukončena výsadbou stromů.
Cílem celého projektu je zlepšení životního prostředí v dané lokalitě a celkové zkulturnění parku.
 
 
                                                                                  Mgr. Petr Fornouz
 
zelen
 

30. 11. 2010

Pozvánka na VH


Vážené paní starostky a páni starostové,
blahopřeji ke zvolení do Vaší nelehké funkce a přeji mnoho úspěchů v nastávajícím volebním období.
Dovoluji si Vás pozvat na Valnou hromadu Mikroregionu Přešticko dne 9prosince 2010 od 14 hod v cukrárně V Háječku ( u Baxů), kde je Vaše obec členem.
Pokud se nemůžete zúčastnit osobně , pověřte jiného zastupitele obce. Na této VH bude schvalován plán
činnosti na příští rok, rozpočet na rok 2011 a voleno nové představenstvo.
Je tedy velice důležité, aby byla zastoupena každá obec.

Očekáváme Vaše podměty a návrhy na další činnost a nové členy dozorčí rady a představenstva.
 
Děkuji a těším se
Miloslava Loudová předsedkyně DSO MR Přešticko

pozvánka

 


24. 11. 2010

Fotosoutěž "Přešticko ve fotografii " ukončena


 

 JAK TO BYLO…

Koncem roku 2009 přišla předsedkyně Mikroregionu Přešticko paní Miloslava Loudová s nápadem uspořádat fotosoutěž amatérských fotografů určenou všem, kteří rádi fotografují vše, co souvisí s životem a přírodou mikroregionu. Valná hromada  MR Přešticko její nápad posvětila a začaly přípravy… Za velké pomoci a ochoty pana Josefa Kubáta z Fotostudia byla sestavena pravidla této soutěže a 15. května fotosoutěž odstartována.
Uzávěrka byla  15. září a téhož dne se sešla hodnotící komise ve složení:
·       pan Josef Kubát – odborník na foto
·       pan Ing. Jiří Běl – nadšenec a odborník celého regionu Přešticka
·       pan Mgr. Petr Fornouz - zástupce Mikroregionu Přešticko
·       pan Tomáš Kosohorský – zástupce „nejštědřejšího“sponzora soutěže        fa IAC Group s.r.o.
·       student Jan Kubovec – zástupce dětské kategorie
k nelehkému úkolu - vyhodnocení snímků. Porota hodnotila anonymně 61 snímků, každý z porotců samostatně s možností udílení bodů v rozmezí 1 až 5, přičemž hodnota pět byla nejvyšší.
 
Po sečtení bylo stanoveno následující pořádí: 1. místo Ivan Markovič, z PřešticZimní nálada, 2. místo Karel Beneš ze ZelenénoRáno, 3. místo Jakub Homolka z HoršicKrávy, Lubomír Lamplot z ChlumčanZemědělství. Čestné uznání udělila porota Janu Hasákovi z Přeštic za snímek Kostel v mlze. V kategorii do 15 let udělila porota čestné uznání Adéle Bouchnerové z Nezdic za snímky Rodeo v Roupově.                                                                                               
Dne 30. 9. 2010 na vernisáži byla oceněna snaha všech autorů poděkováním paní předsedkyně Mikroregionu Přešticko, obdivem všech přítomných a drobným dárkem od místní akční skupiny OS Aktivios. Autoři vítězných snímků si ještě odnesli keramické "oskárky" z dílny paní Jany Boškové a dárkové poukazy na odběr zboží dle vlastního výběru ve Fotostudiu pana Kubáta a v obchodě Počítače pana Havlíčka. Atmosféra celé vernisáže byla úžasná, určitě i díky zpěvu Marušky  Hofmanové a Helenky Sedlákové ze ZUŠ Přeštice. Všechny přítomné nadchlo a rozesmálo  vystoupení Jakuba Moulise s tatínkem Zdeňkem. Fotografie z vernisáže jsou umístěné ve fotogalerii na www.presticko.cz . Výstavní panely zdarma zapůjčila místní akční skupina OS Aktivios. Dík patří všem našim sponzorům a partnerům: I.A.C. GROUP Přeštice, Fotostudio Kubát, MASO Brejcha, Počítače Havlíček, VESNA květiny, ZUŠ Přeštice, KKC Přeštice a místní akční skupina OS Aktivios. A v příštím ročníku soutěže amatérských fotografií Přešticko ve fotografii může vyhrát i Váš snímek…

1. 10. 2010

Stránka