Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

MR Přešticko získal dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje části B na revizy cyklotras a jejich značení na území MR Přešticko. Celková výše projektu byla 62 563 Kč, poskytnutá dotace byla ve výši 50 000 Kč. Došlo k přesnému zakreslení všech cykloznaček do mapového podkladu. Dále došlo k přemístění cykloznačení umístění v rozporu s legislativou, opravu cykloznaček a doplnění chybějícího cykloznačení či poškozené cykloznačení. 
Některé opravené cykloznačky index_admin.php?active=82&lang=cs